Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Als u akkoord bent, surf dan gerust verder op onze site. X

Zorg

Je bent het aanspreekpunt voor de buurtbewoner, de ketenpartners in je buurt en voor de collega’s in je team. Je bent in feite de 'ouderwetse' wijkverpleegkundige. Je bent de 'ogen en oren' van de buurt.
 

Je biedt daar waar mogelijk je eigen professionaliteit op zorggebied aan. Dat doe je dan in partnership met de thuiszorgorganisatie of je contracteert rechtstreeks met het zorgkantoor. Hetzelfde geldt voor andere functies in de sectoren zorg & welzijn.

De werkwijze van de zelfstandige professional aangesloten bij ZorgPlaza:

  • volgt als een persoonlijk begeleider de cliënt ‘in de keten’ en zoekt proactief naar oplossingen in diens omgeving.
  • gaat uit van de concrete behoeften van de cliënt en maakt een diagnose van de totale situatie
  • effectueert, bouwt en ondersteunt om de cliënt heen een sluitend netwerk van informele zorg door vrijwilligers en mantelzorgers.
  • bouwt rondom het team en de cliënt een sluitend netwerk van alle formele zorg- en hulpverleners uit de buurt die ingeschakeld en geconsulteerd kunnen worden ten behoeve van de cliënt.
  • levert kwalitatief hoogwaardig en verantwoord werk
  • werkt vanuit vertrouwen en professionele autonomie
  • zorgt voor de inschakeling van- en afstemming met andere zorgprofessionals.