Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Als u akkoord bent, surf dan gerust verder op onze site. X

Je eigen bedrijf goed geregeld!

Het doel van de coöperatie is de economische en sociale positie van haar zelfstandige leden te versterken. De coöperatie zorgt ervoor dat je kunt kiezen uit voldoende klanten.

Marketing en acquisitie
De coöperatie is continu actief om potentiële opdrachtgevers te wijzen op de beschikbaarheid, vakbekwaamheid de flexibiliteit van haar leden en de voordelen van de coöperatieve samenwerking. De nadelen die het werken met eenpitters of zzp-ers kan opleveren worden door samenwerking opgeheven. De leden van onze coöperaties zijn zelfstandig maar staan niet alleen.

Sociale en juridische zekerheid
In tegenstelling tot werknemers in loondienst moeten zelfstandigen hun eigen sociale zekerheid regelen. De coöperatie wil uitsluitend tevreden leden! Dit houdt in dat ook de sociale zekerheid voor de leden goed geregeld is via Zorg&Co.

Leden krijgen een persoonlijk advies omtrent:

  • Arbeidsongeschiktheid verzekeringen (inclusief ziekte)
  • Pensioenverzekeringen
  • Combinaties met loondienstverband of uitkeringen

Zorg & Co biedt haar leden betalings- en leveringsvoorwaarden en verricht in de meeste gevallen incasso ondersteuning. Bij eventuele problemen is er een klachtencommissie en een vertrouwenspersoon die kan bemiddelen. Ook bij problemen wordt ondersteuning geboden.

Administratie en fiscaliteit
Het maken van juridische overeenkomsten per opdracht, het doen van de administratie zoals het maken, printen en versturen van facturen, fiscale aangiften, het jaaroverzicht: de totale administratie wordt geregeld. De leden doen waar ze goed in zijn. De rest wordt geregeld door de coöperatie.

Opleidingen en kwaliteitszorg
Zorg & Co wil haar leden de besten laten zijn in de sector. Daarom wordt er door de coöperatie op reguliere basis een gevarieerd aanbod aan (soms gratis) (bij)scholing georganiseerd.

Verzekeringen
Zelfstandige zorgverleners moeten ook aandacht en ondersteuning krijgen wanneer het tegenzit. Als ze aangesproken worden voor beroepsfouten of aangebrachte schade. Het kan ook zijn, dat je als zelfstandige ziek of arbeidsongeschikt wordt en niet langer in staat bent inkomen te verwerven. De coöperatie wil een bijdrage leveren aan de samenleving waarin samen leven centraal staat. Goede, eerlijke en betaalbare verzekeringen horen daarbij. In samenwerking met BSB Assuradeuren heeft de coöperatie het TopCare verzekeringspakket samengesteld, speciaal voor zelfstandigen in de zorg.

Kosten

  • Eenmalige inschrijfkosten: €200. Hiervan blijft €75 eigendom van het lid, terugstorting bij opzegging lidmaatschap.
  • Jaarlijkse contributie: €150
  • Algemene servicekosten: maximaal 10% van het door het lid overeengekomen tarief
  • Administratieve diensten: maximaal 5% van het door het lid overeengekomen tarief
  • Recht op winstdeling achteraf per kalenderjaar (in 2012 vanaf 1200 gewerkte uren) 

Geen werk? Geen kosten! Je betaalt altijd achteraf en nooit vooraf! Er worden nooit bemiddelingskosten bij jouw klanten in rekening gebracht!

Voor het werken met het ZorgPlaza-concept zijn nog geen kosten bekend. Uitgangspunt is en blijft dat de coöperatieve samenwerking voordeel moet bieden c.d. de opbrengsten hoger zijn dan de kosten.