Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Als u akkoord bent, surf dan gerust verder op onze site. X

  De zzp-er: het zwarte schaap van de arbeidsmarkt

  De populariteit van het zelfstandig ondernemerschap blijft groeien, daar is niet iedereen blij mee. De overheid, geconfronteerd met deze groei van eenlingen die buiten het bestel wensen te vallen van voorzieningen zoals ww-, wia- en pensioenregelingen, verzet zich hevig. De Haagse politiek laat geen kans voorbij gaan tussen de regels door te zeggen dat zzp-ers geen belasting betalen, slecht verzekerd zijn, het werknemerschap toch meer zekerheid biedt, een collectief pensioen beter is etc.

  Share |

  Als ZZP-er in de zorg een huis kopen

  Ben jij zzp-er en wil je een huis kopen? Dan is een hypotheek krijgen misschien lastiger, maar er zijn wel mogelijkheden. Zorg & Co heeft samen met hypotheekadviseur eyeOpen.nl gekeken naar de mogelijkheden voor zzp-ers in de woningmarkt. Klik op 'lees verder' om het gehele artikel te lezen.

  Share |

  Met de Wet Werk & Zekerheid méér opdrachten voor zzp-ers!

  De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) biedt flexwerkers meer zekerheid; de vraag is of deze wet ook geldt voor zzp-ers en wat de invloed van de WWV is op de markt voor zzp-ers.

  Een van de onduidelijkheden is of zzp-ers met succes een beroep kunnen doen om na 2 jaar op grond van deze wet een vast contract te kunnen krijgen én recht op een ontslagvergoeding. Telt de periode die een zzp-er voor hen gewerkt heeft mee bij de beoordeling of er sprake is van een zgn. opvolgend werkgeverschap.

  Share |

  Vanaf 1 mei verdwijnt de VAR, hoe nu verder voor zzp ers?

  De staatssecretaris heeft alle zzp-ers die in het bezit zijn van een VAR-Wuo per brief geïnformeerd over de nieuwe regeling. Voor niet iedereen is deze brief voldoende duidelijk vandaar dat wij wat preciezer in willen gaan op de situatie van onze leden. Om het gehele artikel te lezen, klik op 'Verder lezen'.

  Share |

  Zelfstandig: eigen regie én financieel beter af!

  Werken met zelfstandigen is financieel voor iedereen aantrekkelijk. De zelfstandige, de opdrachtgever en in de zorg heeft ook de verzekeraar of de Gemeente er baat bij. De totale kosten van de arbeidsinzet liggen lager dan wanneer er gewerkt wordt met personeel in loondienst. De betrokken arbeidskracht is daarentegen zéker niet slechter af. De uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is hoger en de uitkeringsduur is vaak langer. Het netto loon is ook nog eens hoger.

  Share |

  Zorg in Nederland: wie betaalt bepaalt

  Binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunnen zzp’ers enkel zorg in eigen regie leveren wanneer de cliënt een PGB-budget heeft. Zorg in Natura (ZiN) is binnen de WLZ alleen mogelijk wanneer de zzp’er in onderaanneming werkt.

  Share |

  Schijnzelfstandigheid: eenvoudig op te lossen

  Er zijn twee vormen van schijnzelfstandigheid onder het groeiende aantal zzp-ers. Dit tot groot ongenoegen van de overheid omdat zzp-ers, in de ogen van de overheid, het stelsel van werknemersvoorzieningen ondergraven door het niet afdragen van premies “werknemersverzekeringen”. De voorgestelde wettelijke maatregel, de wet DBA, maakt het voor zzp-ers onzeker of ze achteraf door de fiscus als ondernemer beschouwd worden of niet. Deze onzekerheid is slecht voor iedereen.

  Share |

  Zieke en slecht verzekerde zzp-er beter af dan collega in loondienst

  In bijna alle publicaties over zzp-ers lees je vaak dat “dé” zzp-er niet of slecht verzekerd is en voor wat betreft de “sociale zekerheid” per definitie slechter af is dan zijn of haar collega-in-loondienst. Maar is dit wel zo?

  Share |

  De wet DBA vervangt de VAR

  In de Eerste Kamer wordt binnenkort het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes besproken (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties/ DBA) om modelovereenkomsten in te voeren voor de inhuur van zzp-ers en het gebruik van de VAR-verklaringen af te schaffen.

  Share |